1. Vrste terminskih vozovnic in kategorije uporabnikov

 kuponske splošne vozovnice, ki jih lahko kupi vsak,

 -  tedenske splošne vozovnice, ki jih lahko kupi vsak,

 -  mesečne splošne vozovnice, ki jih lahko kupi vsak,

 -  mesečne osnovnošolske vozovnice, ki se izdajajo učencem osnovnih šol.

 2. Veljavnost terminskih vozovnic

Terminske vozovnice veljajo v obdobju in na relaciji za katero so izdane, vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, lahko tudi za več prevozov dnevno.

Tedenske vozovnice veljajo polnih 7 dni (katerihkoli zaporednih dni od 00:01 ure prvega dne do 24:00 ure sedmega dne).

Mesečne splošne vozovnice veljajo od 00:01 ure prvega dne v tekočem mesecu do drugeqa delovnega dne do 24:00 ure v naslednjem mesecu.

Izjema so šolske mesečne vozovnice (osnovnošolske, dijaške, študentske, udeleženci izobraževanja odraslih) za mesec junij in brezplačne za julij in avgust, ko veljajo do zadnjega dne v mesecu.

Vozovnico, ki se glasi na ime, ni dovoljeno prenesti na drugega uporabnika.

3. Oblika terminskih vozovnic

Terminske vozovnice so izdane na brezkontaktni čip kartici. Ob prvem nakupu vozovnice uporabnik plača uporabnino v višini 6,50 €. Kartica je uporabna za vse naslednje nakupe prav tako pa tudi za morebitno zamenjavo vrste vozovnice. Če potnik čip kartice ne potrebuje več, jo lahko vrne na prodajno mesto. Za nepoškodovano čip kartico se v celoti vrne vplačani znesek. Če je čip kartica poškodovana  oziroma uničena, stroški izdaje nove bremenijo uporabnika.

Brezkontaktna čip kartica je veljavni prevozni izkaz šele, ko jo potnik približa čitalnemu mestu na avtobusu, ki je nameščeno pri vozniku.

4. Popusti pri nakupu enkratnih  vozovnic

 -  50% popust velja za otroke od 4-10 leta starosti

 -  75% popust velja za slepe in slabovidne  ter vojne invalide

 -    5% popust velja pri nakupu 10 ali več enkratnih (kuponskih) vozovnic

 -  10% popust velja pri nakupu 30 ali več enkratnih (kuponskih) vozovnic

 5. Preklic vozovnice

Zaradi izgube, kraje, uničenja ipd. lahko imetnik vozovnico prekliče. Ob preklicu mora imetnik vozovnice podati ustno izjavo o razlogih za preklic vozovnice in sprejeti odgovornost za nastalo ugotovljeno škodo, ki je povzročena z lažnim preklicem. Ob preklicu vozovnice je dolžan predložiti verodostojen osebni dokument. Ob tem se uporabniku zaračuna 6,50 € uporabnine za nov čip.

 6. Zloraba vozovnice

Vozovnica je zlorabljena:
- če jo uporablja druga oseba kot je zapisana na vozovnici,
- če se uporablja na drugi liniji, kot je navedena na vozovnici,
- če se uporablja, čeprav je časovno obdobje za katerega je izdana že poteklo oz. se še ni začelo,
- če se enosmerna vozovnica uporablja v napačni smeri in
- če vozovnica ni registrirana na potniškem terminalu.

V primeru zlorabe vozovnice se kršitelju vozovnica odvzame in zaračuna kazen v višini vrednosti določeni skladno z veljavnimi prevoznimi pogoji.

© 2011 Arriva Kam Bus d.o.o.  |  Kontakt  |  Pravno obvestilo  |  Avtorji: Emigma